Lidmaatschap

 

   Contributie en aanmelden/beëindiging lidmaatschap: 

 • Bankgegevens: Judovereniging De Splittinge, te Noordwolde.      Rekeningnummer: NL05RABO0310227402 
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 (inclusief embleem) per lid en is éénmalig verschuldigd. 
  • Contributie is per kalendermaand en bedraagt:                                                 1 x training per week (zaterdag)                 € 14,00                                   2 x training per week (zaterdag&dinsdag)    € 21,50                                   recreatief judo                                           € 14,00
 • De contributie is ook gedurende de vakantiemaanden verschuldigd 
 • De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de eerste van de van de maand, bij voorkeur automatisch, overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer van de vereniging, onder vermelding van de naam van het lid en de periode waarvoor betaald wordt.  
 • Automatische overboeking van de contributie dient u zelf te regelen bij de bank of via internetbankieren.
 • Ieder lid dient naast het lidmaatschap van de club een lidmaatschap aan te gaan met Judobond Nederland. De vereniging zal de aanmelding verzorgen. Informatie over de judobond kunt u verkrijgen bij het bestuur of via Internet: www.jbn.nl

 • Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient u dit één maand van tevoren schriftelijk aan de penningmeester van de vereniging kenbaar te maken. 
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u zelf de betaling van de contributie stop te zetten, daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap bij de Judobond Nederland. Klik hier voor opzeggen bij Judobond Nederland.

Reglement

   Algemeen:

 • Ouders/verzorgers worden verzocht, voor aanvang van de judoles, de lesruimte te verlaten. 

 • Als er een les vervalt wordt u daarvan zo spoedig mogelijk (telefonisch/mail) op de hoogte gebracht. 

 • Vervallen lessen worden zoveel mogelijk op een andere dag ingehaald. 

 • Twee maal per jaar worden er banden- en slippenexamens afgenomen, het examen heeft een vriendschappelijk karakter.

 • Als tijdens de lessen blijkt dat een kind storend aanwezig is voor de anderen, zullen kind en ouders/verzorgers hierover worden aangesproken. Wanneer het gedrag niet verandert, heeft het bestuur het recht maatregelen te treffen.

 • Ouders, verzorgers, familie en vrienden zijn altijd welkom bij toernooien en examens. 

 • Enkele malen per jaar wordt er een dorpentoernooi georganiseerd door vijf judoverenigingen. Regels over deze toernooien zijn te verkrijgen bij het bestuur.

 

   Kleding:

 • Het dragen van een judopak is verplicht. Nieuwe leden mogen tijdens de introductielessen een joggingbroek en trui/ sweater met lange mouwen dragen. Er wordt tijdens de les soms flink aan de kleding getrokken. Het is daarom verstandig om kleren aan te trekken, die tegen een stootje kunnen. 
 • Judokleding hoort schoon, heel en passend te zijn. 
 • Kledingvoorschrift jongens: judopak (geen hemd of shirt eronder). Kledingvoorschrift meisjes: mogen een wit T-shirt onder het judopak dragen. 
 • Het dragen van sieraden is tijdens de judoles om veiligheidsredenen niet toegestaan. 
 • Om diezelfde reden is het wenselijk dat zowel de nagels van de handen als van de tenen kortgeknipt en schoon zijn . 
 • Lang haar moet in een staart of vlecht bij elkaar gebonden zijn. 
 • Kinderen met voetwratten of iets dregelijks worden verzocht sok(ken) te dragen tijdens de judoles.

​   Matten leggen en schoonmaken:

 • Op de lesdag moet voor aanvang van de eerste les de matten worden gelegd, dit wordt door een bestuurslid en twee leden gedaan. Het opruimen gebeurt door de laatste lesgroep.

 • U krijgt een lijst met data voor het matten leggen.

 • Bij verhindering, dient u zelf voor vervanging te zorgen.

gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx